машки

машк/и, -а, mb. 1. mashkullor: машки род gjinia mashkullore. 2. mashkujsh (që i përket mashkujve): машка работа punë mashkujsh.