мајка

мајка sh. мајки f. 1. nënë, mëmë. 2. fig. diçka shumë e dashur dhe e përkëdhelur: татковино, ти наша мајко atdhe, ti nëna jonë.