мајстор

мајстор sh. мајстори m. 1. mjeshtër (zejtar). 2. murator. 3. fig. njohës i mirë i profesionit.