мај

мај (vet.nj.) m. maj: мај е најубавиот пролетен месец maji është muaji më i bukur pranveror.