меморија

меморија sh. мемории f. kujtesë, mbamendje, memorie: имам слаба меморија kam kujtesë (mbamendje) të dobët.