мени

мени pf. менува impf. I ndërroj: мени ги овие панталони! ndërroi këto pantollona! II се мени/менува ndërrohem: по пат ќе се менуваме rrugës ndërrohemi.