менлив

менлив, -а, mb. 1. gjuh. i ndryshueshëm (i lakueshëm, i zgjedhueshëm): менливи збо­рови fjalë të ndryshueshme. 2. i luhatshëm.