менувач

менувач sh. менувачи m.1. këmbyes valutash. 2. marsh (ndërrues i shpejtësive në automobil).