месен

мес/ен, -на, -но mb. (i) mishi(t); me mish: месни производи prodhime mishi.