место1

место1 sh. места as. 1. vend; hapësirë: направи малку место bën pak vend. 2. vend shërbimi (pune): најдов подобро место gjeta punë (vend pune) më të mirë. 3. fig. vend nderi.