место2

место2 paraf. në vend: да одам јас место тебе? a të shkoj unë për ty (në vendin tënd).