метеж

метеж sh. метежи m. 1. çrregullim; pështjellim. 2. gurgulé, rrëmujë, tollovi, kaos.