мечка

мечка sh. мечки f. 1. ari, arushë: *плаши мечка со решето frikëson arushën me shoshë. 2. fig. njeri i fuqishëm, që nuk lodhet kurrë.