меша

меша impf. I përziej: мешам брашно со вода përziej miell me ujë. II се меша përzihem: што се мешаш во туѓи работи? pse përzihesh në punë të huaja?