мешовит

мешовит, -а, -о mb. 1. i përzier: мешовито брашно miell i përzier. 2. i përbërë prej sendeve/llojeve të ndryshme.