меќава

меќава sh. меќави f. fërfëllizë; stuhi me borë; llohë: голема меќава fërfëllizë e madhe.