мизерен

мизер/ен, -на, -но mb. i mjerë: мизерна економска состојба situatë ekonomike e mjerë.