милостина

милостина (vet.nj.) f. lëmoshë: не бараме милостина, туку правдина nuk duam lëmoshë, por drejtësi.