милува

милува impf. 1. përkëdhel, ledhatoj, mikloj: мајка го милува своето дете nëna e përkëdhel fëmijën e vet. 2. dashuroj; dua.