мине

мине pf. минува impf. kaloj: oдморот го минаа во игра pushimin e kaluan duke luajtur.