миризба

миризба sh. миризби f. 1. erë: пријатна миризба erë e këndshme; aromë. 2. kundërmim (zakonisht i keq).