мириса

мириса impf. I 1. marr erë të mirë. 2. jokal. kundërmoj: цвеќето мириса lulet kundërmojnë. II се мириса parfumosem.