мирува

мирува impf. 1. rri qetë: болниот треба да мирува i sëmuri duhet të rrijë i qetë. 2. vet.vetaIII stagnjon, rri në vend.