мир

мир (vet.nj.) m. 1. paqe: мир во светот paqe në botë. 2. qetësi: го реметат мирот po e prishin qetësinë.