младина

младина (vet.nj.) m. rini: нашата младина е способна rinia jonë është e aftë.