многумина

многумина ndajf. shumë veta: дојдоа многумина erdhën shumë veta.