многу

многу ndajf. 1. shumë (sasi): многу луѓе shumë njerëz. 2. shumë (shkallë veprimi): многу работи punon shumë.