множи

множи impf. I 1. shumëzoj: множам дропка со цел број shëmëzoj një thyesë me një numër të tërë. 2. zmadhoj (diçka) numerikisht; shtoj. II се множи 1. shumëzohet. 2. zmadhohet, rritet, shtohet (diçka në numër).