могила

могила sh. могили f. 1. bregore; grumbull gurësh mbi varr. 2. muranë: могила на непобедените muranë e të papmposhturve.