може

може impf. 1. mund, mundem (kam aftësi të bëj diçka). 2. pavet. mund të ndodhë: и од децата може да се научи нешто edhe nga fëmijët mund të mësojmë diçka.