мокар

мок/ар, –ра, –ро mb. i lagët; i lagësht: мокра земја tokë e lagët (e lagësht).