молња

молња sh. молњи f. 1. rrufe. 2. vetëtimë, shkreptimë. 3. fig. shumë i shpejtë: тој е како молња ai është si vetëtima.