море

море sh. мориња as. 1. det: отворено море det i hapur. 2. shumicë, morí; hapësirë e madhe: *пролеа море солзи derdhi një det lotësh.