мост

мост sh. мостови m. 1. urë: краток мост urë e shkurtër. 2. mjek. urë dhëmbësh. 3. fig. lidhje: воздушен мост lidhje (urë) ajrore.