мота

мота impf. I 1. mbështjell (në lëmsh). 2. fig. mash­troj dikë. II се мота 1. sillem, endem andej e këndej (pa qëllim). 2. bëj shaka (me dikë).