мотика

мотика sh. мотики f. 1. shat: *лозјето не сака молитва туку мотика vresh­ti s`bëhet me urata, po me shata. 2. shat (si sasi): една мотика вода një shat ujë.