мочурен

мочур/ен, -на, -но mb. 1. moçalik, moçalor, kënetor. 2. i kënetës; i ligatinës.