мој

мој, моја, мое sh. мои përem. im – ime: мојот молив lapsi im; мојата тетратка fletorja ime.