мрачно

мрачно ndajf. errët: внатре беше многу мрачно brenda ishte shumë errët.