мрзне

мрзне impf. I ngrij (mishin, ujin…). II се мрзне mërdhij, ngrij (vetë nga të ftohtit).