му

му përem. i (trajtë e shkurtër e përemrit vetor ai): му рече i tha; нему му даде cè што сакаше atij i dha gjithçka që deshte.