набрзина

набрзина ndajf. 1. shpejt e shpejt, me shpejtësi; ngutas, me ngut. 2. pa e peshuar mirë; shkel e shko: оваа работа не бидува набрзина kjo punë nuk bëhet shkel e shko.