набројува

набројува impf. numëroj (diçka), paraqes, them të gjitha (me radhë): ми ги наброи сите мои грешки m`i tha (m`i numëroi) të gjitha gabimet.