навикнат

навикнат, -а, -о mb. i mësuar (në një gjë), që e ka bërë shprehi ose zakon a adet (diçka).