навистина

навистина ndajf. vërtet, me të vërtetë; me siguri: навистина е така (me të) vërtet ashtu është: задоцни навистина, но сепак дојде u vonua, vërtet, por prapëseprapë erdhi.