навреден

навреден, -а, -о mb. i fyer, i ofenduar: навреден човек njeri i fyer/i ofenduar.