навреме

навреме ndajf. në kohë: дојде точно навреме erdhe mu në kohë (të caktuar).