наголеми

наголеми pf. наголемува impf. I rrit; hip: ја наголемија цената на лебот e rritën/hipën çmimin e bukës. II се наголеми 1. zmadhohem. 2. rritet: бројот на учениците во одделе­нието се наголеми numri i nxënësve në klasë është rritur.