награден

наград/ен, -на, -но mb. 1. shpërblyes: наградна игра lojë shpërblyese. 2. (i) shpërblimi(t): награден фонд fond (i) shpërblimi(t).