надворешен

надвореш/ен, -на, -но mb. i jash­tëm: надво­ре­шен дел pjesë e jashtme; надворешна страна anë e jashtme; министер за надворешни работи ministër i punëve të jashtme.